Podziemne zbiorniki na deszczówkę

W trosce o naturalne zasoby surowców i konieczność ich oszczędzania opracowano szereg rozwiązań pozwalających na ponowne wykorzystanie części cennych substancji. Wśród coraz popularniejszych trendów znajduje się oszczędzanie zasobów wody słodkiej. Rozwiązaniem, które sprzyja wprowadzeniu nowej jakości w tej kwestii, są specjalnie opracowane zbiorniki do przechowywania wody opadowej. Ich montaż jest możliwy zarówno w dużych zakładach produkcyjnych czy biurowcach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Specjalistyczne naziemne lub podziemne zbiorniki na deszczówkę pozwalają na ponowne wykorzystanie cennych zasobów i wprowadzenie oszczędności w domowym budżecie, ponieważ ograniczają koszty zużytej wody pochodzącej z wodociągów.

Zbiorniki współpracują z systemem odprowadzania deszczówki, który zasilany jest przede wszystkim wodą spływającą z dachów i tarasów. Woda pochodząca z tych powierzchni jest wstępnie oczyszczana z zanieczyszczeń i transportowana do specjalistycznych pojemników. Następnie zasoby przechowywanie w zbiorniku mogą zostać użyte do prac gospodarczych czy ogrodowych. Nie wolno ich używać jedynie w celach spożywczych i higienicznych, mogą jednak posłużyć przy zasileniu spłuczek zainstalowanych w domu, jeśli system kanalizacyjny zostanie do tego odpowiednio przystosowany.

podziemne zbiorniki na deszczówkę

Montaż podziemnych zbiorników na deszczówkę

Zbiorniki podziemne wymagają określonej przestrzeni i zachowania ścisłych warunków montażu, aby jak najlepiej spełniały swoją funkcję. Instaluje się je w niedalekiej odległości od budynku mieszkalnego czy zakładowego. Podziemne zbiorniki na deszczówkę sprawdzają się doskonale tam, gdzie warunki lokalowe nie pozwalają na wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia do montażu pojemnika innego typu. Ważne jest, aby zbiornik zainstalowany pod ziemią przykryty był warstwą gruntu o grubości przynajmniej 50 cm, to zapewni jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo podczas eksploatacji.

Zastosowanie do magazynowania deszczówki zbiorników podziemnych umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu, który pomieści znaczne zasoby wody. Pojedyncze zbiorniki występują w różnych pojemnościach, wynoszących od 2000 do 13000 litrów. W przypadku dużych zakładów produkcyjnych, w których zapotrzebowanie na wodę do celów gospodarczych jest większe, można łączyć ze sobą bezpośrednio poszczególne zbiorniki i w ten sposób utworzyć wydajny system magazynowania wody opadowej.

Czy warto wybrać podziemne zbiorniki na deszczówkę?

Gospodarka opadami opiera się przede wszystkim o dwa rozwiązania: zbiorniki naziemne i podziemne. Oba typy charakteryzują się dużą wydajnością i dobrymi warunkami eksploatacyjnymi, wybór odpowiedniego zbiornika jest indywidualną kwestią i zależy od możliwości panujących w budynku oraz zapotrzebowania na wodę opadową. W przypadku większych potrzeb zaleca się wybór podziemnych zbiorników na deszczówkę, ponieważ mogą one być łączone w cały system magazynowania wód opadowych. Należy jednak pamiętać, że montaż tego typu zbiornika wymaga przygotowania odpowiedniego wykopu w przestrzeni w pobliżu budynku, zatem rozmiary parceli muszą to umożliwiać.

Instalacja podziemnego zbiornika jest inwestycją, która nie tylko wspomoże stan środowiska naturalnego dzięki powtórnemu wykorzystaniu jego zasobów, ale również umożliwi wprowadzenie oszczędności w domowym budżecie. Wykorzystanie magazynowanej wody opadowej do celów gospodarczych pozwala bowiem na zmniejszenie kosztów mediów pochodzących z lokalnych wodociągów i znaczne obniżenie rachunków.