Oczyszczalnia drenażowa (szambo ekologiczne - osadnik gnilny)

Oczyszczalnie drenażowe składają się z następujących elementów: osadnika gnilnego z filtrem szczelinowym, studzienki rozprowadzającej fi 315, drenażu rozsączającego.

Proces oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków składa sie z dwóch etapów. Pierwszy etap to etap podczyszczania beztlenowego, ścieki trafiają z domu do zbiornika (osadnika gnilnego) gdzie zachodzą procesy dekantacji (separacji) ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem. Dalej ścieki przepływają przez filtr doczyszczający wbudowany w osadnik i kierowane są dalej do strefy doczyszczania tlenowego. Drugi etap ma miejsce na drenażu rozsączającym w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów, tworzących tzw. błonę biologiczną.

Jest to najprostszy sposób oczyszczania ścieków, gdzie jedynymi czynnościami obsługi jest obmycie filtra strumieniem bieżącej wody raz na 3-6 miesięcy oraz wypompowanie osadów z osadnika raz na 2 lata.

Oczyszczalnie zaopatrzone są w otwory wlotowy o średnicy 160 mm i wylotowy o średnicy 110 mm, w których mocowane są rury: wlotowa i wylotowa. Na końcu zbiornika instaluje się filtr szczelinowy(samoczyszczący). Oczyszczalnie posiadają włazy Ø 315 mm. W zależności od głębokości posadowienia istnieje możliwość nadbudowy włazów. Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzone przez otwór dekompresyjny do wentylacji wysokiej, która powinna być wyprowadzona ponad poziom dachu.

Oczyszczalnie wykonane są z żywic poliestrowych, wzmocnionych włóknem szklanym, produkowane metodą infuzji próżniowej. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem. Co ważne, są one w stu procentach szczelne, więc nie ma możliwości, aby nieoczyszczone ścieki przedostały się do gruntu.

Posiadamy rozwiązanie dla budowy oczyszczalni na terenach podmokłych przy wysokim poziomie wód gruntowych i w gruntach słabo przepuszczalnych.

 

Opis techniczny:

  1. Wlot  ścieków.
  2. Otwór kalibrowany Ø 20.
  3. Wylot  Ø 110.
  4. Filtr szczelinowy.
  5. Otwory Ø 50.
  6. Włazy rewizyjne Ø 315.
  7. Grodzie międzykomorowe.