Obudowy przepompowni

Przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika).

Przepompownie wykonane są z kompozytu poliestrowo- szklanego o średnicy fi 600,800, 1000, 1200, 1400, wysokość dowolna. Obudowę przepompowni stanowi szczelna komora z dnem przystosowanym do montażu pomp. W obudowie wlaminowujemy króćce stalowe dopływowe oraz odpływowe.

 

,