Zbiorniki retencyjne na wodę deszczową

Praktycznym rozwiązaniem, które zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli domków jednorodzinnych, stanowią zbiorniki na deszczówkę. Pozwalają one zebrać spływającą z dachów i tarasów wodę opadową, którą następnie można wykorzystać w wielu pracach w gospodarstwie domowym. Przy odpowiednim zaprojektowaniu instalacji może być ona używana również jako część kanalizacji i doprowadzana do spłuczek znajdujących się w domu. To rozwiązanie sprzyjające nie tylko środowisku naturalnemu, ale również umożliwiające wprowadzenie znacznych oszczędności ze względu na ograniczenie ilości wody pobieranej z przyłączy wodociągowych.

zbiorniki na deszczówkę
zbiorniki na wodę deszczową

Zbiorniki na deszczówkę – podstawowe rodzaje

Zbiorniki na wodę deszczową występują w dwóch podstawowych modelach, w których wyróżnia się:

- podziemne – instalowane pod ziemią w bliskiej odległości od obiektu mieszkalnego. Warstwa gruntu przykrywająca dany zbiornik deszczówki powinna wynosić przynajmniej 50 cm. Montaż tego rodzaju pojemników jest zalecany wszędzie tam, gdzie nie ma odpowiednich warunków lokalowych do umieszczenia pojemników naziemnych. Zbiorniki podziemne występują w różnych pojemnościach, od 2000 do 13000 litrów. Możliwe jest połączenie pojedynczych zbiorników w celu utworzenia systemu o większym litrażu;

- naziemne – umieszczane są w domach, należy jednak zadbać o stworzenie optymalnych warunków. W pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowany zbiornik, temperatura nie może spadać poniżej zera. Z reguły naziemne zbiorniki retencyjne na wodę deszczową instalowane są przy elewacjach, a wodę opadową pobierają bezpośrednio z rur spustowych. Ten model występuje w pojemnościach od 2000 do 13000 litrów.

zbiorniki retencyjne

Wielkość zbiorników retencyjnych na wodę deszczową

Objętość zbiorników podziemnych z reguły jest większa niż naziemnych, co wiąże się z obwarowaniami instalacyjnymi. W przypadku instalacji zbiornika na wodę opadową bezpośrednio w gruncie konieczne będzie przygotowanie wykopu, zaś czynności montażowe są niezwykle pracochłonne i wymagają wiele czasu. Z tego powodu zaleca się użytkownikom instalację zbiornika o większej pojemności. Modele naziemne z kolei posiadają bardziej zróżnicowaną ofertę, dzięki czemu łatwiej jest dostosować wybrany typ do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Wielkość ostatecznie wybranego zbiornika zależna jest przede wszystkim od potrzeb i przewidywanych zastosowań. Zaleca się jednak, aby na każde 25 m2 powierzchni, z której zbierana będzie woda, przypadał 1 m3 pojemności zbiornika. To zapewni optymalne warunki do magazynowania deszczówki i zapobiegnie przepełnieniu zbiornika. Należy uwzględnić również konkretne zastosowanie zbiornika. Jeśli woda w nim magazynowana będzie używana wyłącznie do podlewania ogrodu, wystarczający będzie mniejszy pojemnik niż ten stosowany do jednoczesnego wspomagania instalacji wodno-kanalizacyjnej i zasilania spłuczek czy pralki.

Czy zbiornik na wodę opadową jest opłacalny?

Prace gospodarcze w domkach jednorodzinnych często wymagają zużycia dużych ilości wody. Spłukiwanie toalet, pranie, mycie auta czy podlewanie ogrodu to czynności, przy których z powodzeniem stosować można wodę deszczową. W okresie od maja do września ilość wody opadowej może wynosić nawet 50-70 mm miesięcznie, co przekłada się na 60 l/m2. Magazynowanie tej wody w odpowiednich zbiornikach retencyjnych umożliwi późniejsze wykorzystanie jej w celach niespożywczych, przy wymagających dużych ilości wody pracach gospodarczych. Takie korzystanie z naturalnych zasobów wodnych pozwala na wprowadzenie znacznych oszczędności poprzez ograniczenie kosztów przeznaczonych na wodę pochodzącą z lokalnych wodociągów.

zbiorniki retencyjne na wodę deszczową